Toernooireglement

Het NK Kubb 2023 zal gespeeld worden volgens onderstaand toernooireglement en de algemene spelregels zoals gehanteerd op het WK Kubb. Bij twijfel gaat onderstaand toernooireglement voor op de WK-regels. Bij discussie beslist de NK-organisatie.

Bij overtreding van de spelregels, toernooiregels of bij onsportief gedrag volgt de eerste keer een officiële waarschuwing. Bij herhaling van de overtreding wordt een stok afgenomen voor de rest van de set. Bij een derde keer wordt het team gediskwalificeerd.

 • Deelname aan het NK Kubb en verblijf op het terrein en op de tijdelijke camping geschiedt op eigen risico onder eigen verantwoordelijkheid.
 • De toernooiorganisatie is de hele dag aanwezig op het terrein. Wij zijn te herkennen aan onze oranje Lösse Pøls pölø. Bij vragen, spreek ons aan en we helpen je graag.
 • Het is streng verboden glaswerk te gebruiken op of om de speelvelden op straffe van uitsluiting
 • Alle wedstrijden worden zonder scheidsrechter gespeeld.
 • Bij discussies waar jullie onderling niet uitkomen, de situatie zo veel mogelijk intact laten en de hulp van iemand van de organisatie inroepen.
 • Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden. Bij het niet komen opdagen voor een wedstrijd wint automatisch de tegenstander.
 • Ieder team dient zelf in de gaten te houden wanneer en waar de volgende wedstrijd gespeeld moet worden en dient hier ook op tijd voor aanwezig te zijn. Wanneer een team binnen 15 minuten na omroepen niet gereageerd heeft dan verliest deze automatisch de omgeroepen wedstrijd.
 • In de poulefase zijn de teamcaptains verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk doorgeven van de wedstrijduitslag
 • Tijdens de A,B en C finales moeten de standen worden doorgegeven aan de wedstrijdtafel.
 • De teamcaptains zijn verantwoordelijk voor hun teamleden, zowel tijdens het spel als daarbuiten, en vormen ook het aanspreekpunt.
 • Het team dat mag beginnen wordt bepaald door van beide teams een lid tegelijkertijd een stok te laten werpen, dit heet ‘de tos’. Wie het dichtst bij de koning gooit wint. Als de koning om wordt geworpen, dan mag de tegenstander beginnen. De tos telt mee voor 0.1 punt.
 • We spelen dit jaar 1 poulefase met 6 teams per poule.
 • In de poulefase bestaat elke wedstrijd uit 2 sets. Je speelt 5 wedstrijden. Hierna splitsen we op basis van de uitslag alle poules in drieën: de beste 32 (#1 en #2 uit de poule), de minder goede 32 teams (#3 en #4 uit de poule) en de minst goede 32 teams (#5 en #6 uit de poule)
 • Bij het bepalen van de eindstand in een poule bij gelijke stand telt eerst het onderling resultaat.Indien dit ook gelijk is dan volgt er een ‘shoot-out’ onder begeleiding van iemand van de organisatie.
 • De A- , B- en C- finales zijn afvaltoernooien. In de A-finales wordt gespeeld om 2 gewonnen sets (uitslag 2-1 of 2-0). In de B-finales en C-finales gaat het om één gewonnen set.
 • Elk lid van een team mag per beurt 1 stok werpen. Heeft een team minder dan 6 leden, dan mogen er dus ook minder dan 6 stokken geworpen worden. Bij sportiviteit van de tegenstander is het natuurlijk leuk als ze toch 6 stokken mogen gooien. Overleg dit dus met je tegenstander.
 • Bij meer dan 6 spelers mag er alleen na een set van spelers gewisseld worden.
 • Voor de A-finales: Na elke set wordt van speelhelft gewisseld en begint het team dat de vorige set niet begon.
 • Bij het werpen moeten beide voeten binnen de zijlijnen staan.
 • De kubbs mogen alleen geworpen worden vanaf de basislijn.
 • Kubbs worden pas overeind gezet door de tegenstander nadat alle beschikbare kubbs zijn uitgeworpen.
 • Rechtop zetten van de kubbs gebeurt door de kubb met 2 hoekpunten op de grond over de lengte as rechtop te zetten. “schroeven” bij het rechtop zetten van de kubb is nadrukkelijk niet toegestaan.
 • Een veldkubb moet voor de helft binnen het veld staan om geldig te zijn.
 • Stokken en kubbs mogen pas geworpen worden als de tegenstander uit het veld is.
 • De partij die niet aan de beurt is dient minimaal 1 meter achter de eigen basislijn te staan.
 • Na de wedstrijd moet het kubbspel weer in de beginopstelling teruggeplaatst worden.